Disclaimer

Het kan voorkomen dat er foute door zijn ontstaan tijdens het maken van de website. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Genieten behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Genieten verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zoals door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevens bestand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genieten is niet aansprakelijk voor schade of persoonlijke schade tijdens het boeken of tijden het varen. De tocht is geheel op eigen risico.