Uitleg fluisterboot

page1image75049824

Uitleg werking en bediening van een fluisterboot

U gaat zo bij de motor zitten zodat u met uw linkerhand de handgreep kunt bedienen.

Als u de motor naar links beweegt dan maakt de boot een bocht naar rechts. Als u de motor naar rechts beweegt dan maakt de boot een bocht naar links.

Als u de handgreep tegen de klok in draait (bovenlangs naar rechts) dan gaat de boot vooruit.
Als u de handgreep met de klok mee draait (bovenlangs naar links) dan gaat de boot achteruit of remt de boot af.

Aan de motor is een snoer met een stekker bevestigd, deze dient aangesloten te zijn als u gaat varen.

LET OP Als de motor ineens tijdens het varen begint te trillen dan heeft de propeller iets geraakt of zit er iets in.
Dit is veelal te verhelpen door de motor achteruit te laten draaien door de handgreep met de klok mee te draaien. Mocht dit niet helpen dan zet u de motor uit door de handgreep naar het midden te draaien en de stekkers los te koppelen.
Als de stekker verwijderd is kunt u proberen handmatig de propeller te ontdoen van hetgeen er in is gelopen. Let op! Verwijder altijd eerst de stekker!
Eenmaal de propeller te hebben ontdaan van de vervuiling steekt u de stekkers weer in elkaar en vervolgt u uw vaartocht. Mocht een en ander niet lukken belt u dan naar ons op nummer +31 641679566 voor ondersteuning.

De regels op het water zijn als volgt: Houd rechts aan, Geef voorrang, houd er rekening mee dat als u een grotere boot passeert deze een aanzuigende werking heeft waardoor u naar de grotere boot word toe gezogen. Als u stilligt houd de boot dan vast aan de wal of gebruik het middelste touw hiervoor. Als u een aanvaring heeft met schade als gevolg, dan bent u verplicht te stoppen en uw gegevens uit te wisselen. Als de schade is ontstaan door uw toedoen dan bent u verantwoordelijk voor uw eigen risico met een bedrag van maximaal € 250,-. U meld dan ook meteen het voorval aan ons.

Plezierige vaart!

 

 

page1image75050416

Explanation and operation of a whisper boat

You are about to sit by the engine so that you can handle the motor with your left hand.

If you move the engine to the left, the boat turns to the right.
If you move the engine to the right, the boat makes a turn to the left.

If you turn the handle counter clockwise (top to right), the boat will move forward. If you turn the handle clockwise (top left), the boat will reverse or brake the boat.

A motor plug is attached to the motor, which must be connected when you are about to sail.

PAY ATTENTION! If the engine starts to vibrate suddenly, then the propeller has touched something or something got in the propeller. This is usually corrected by turning the engine backwards by turning the handle clockwise. If this does not help, turn the engine off by turning the handle to the centre and disconnecting the plugs. If the plug is removed, try to manually remove the dirt from the propeller.
Caution! Always remove the plug!
Once the propeller has been cleaned from the contamination, reinsert the plugs and continue your voyage.
If this does not work, please call us on +316 41 67 95 66 for support.

There are rules on the water as follows: Keep to the right, give priority, keep in mind that if you pass a bigger boat it has a suction effect that allows you to be sucked towards the bigger boat. If you lie still, keep the boat ashore by hand or use the middle rope for this. If you have a collision with damage as a result, you are obliged to stop and exchange name and address information. If the damage is caused by your action then you are responsible for your own risk with an amount of up to € 250,- You immediately report the incident to us.

Enjoy your tour!