Algemene voorwaarde sloep met schipper

Bij het reserveren van een boot ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.  

Algemene voorwaarden sloep met schipper: 

Art. 1 Reserveringen 

1.1 Door te reserveren verplicht de huurder zich tot betaling van de volledige huursom. 
1.2 De betaling dient 3 dagen voor aanvang voldaan te zijn. Bij het uitblijven van de betaling kan de verhuurder de boot door verhuren.
1.3 Huurder gaat een reserveringstijd aan en dient zich 15 minuten voor aanvang te melden op locatie.

Art. 2 Rechten en verplichtingen huurder 

2.1 De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode al een goede huisvader te ontfermen over de gehuurde goederen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor meegebrachte gasten en het toe zien van de regels en goed zeemanschap.
2.2 De huurder gaat het akkoord met het maximale gewicht, bij het overschrijden van het maximale gewicht/aantal personen is de huurder totaal aansprakelijk voor alle gemaakte schade boven op de borgsom. 
2.3 De huurder is aansprakelijk voor de (gevolg) schade en/ of verlies van het vaartuig. Voor het (laten) verrichten van reparatiewerkzaamheden en/of aankoop van verdwenen zaken is in alle gevallen voorafgaande toestemming van de verhuurder vereist.
2.4 De huurder dient alle mede opvarende van tevoren op de hoogte te stellen passende schoeisel te dragen. Het is niet toegestaan hakken of harde schoenzolen te dragen aan boord van onze boten.
2.5 Hoofdhuurder/boeker is het aanspreek punt voor de schipper en verantwoordelijk voor alle mede opvarende.
2.6 Roken aan boord is alleen toegestaan in overleg met de schipper.
2.7 Gaan er kussens door slordig gebruik kapot (o.a. door roken) of overboord, wordt de schade bij de hoofdhuurder in rekening gebracht. (Tussen €75 - €150 per kussen).
2.8 Het gebruik buiten alcohol om is niet toegestaan. Bij het gebruik van drugs aan boord dient deze gene de boot onmiddellijk te verlaten. Dit i.v.m. de gevaren op het water als drukte en lage bruggen.
2.9 Na waarschuwen van extreem gedrag mag de schipper ten alle tijden mensen van boord zetten. 

 

Art. 3 Eigen meegebrachte hapjes en drankjes.

3.1. Indien van tevoren afgesproken mag de huurder eigen hapjes en drankjes meenemen aan boord.
3.2 Gemaakte afval van meegebrachte hapjes e.d. moet door de huurders mee retour genomen worden. (Er zijn geen afvalbakken op de locatie).
3.3. Scherpe voorwerpen waarmee polyester beschadigd kan worden zijn niet toegestaan.
Let op met koelboxen met wielen, of kratten bier. Wijnglazen met pootje zijn te kwetsbaar en niet toegestaan. 

3.4. Indien eigen catering zorgt de groep ook voor eigen disposables of dergelijke.

3.5 De huurder dient de boot terug te brengen in de staat hoe hij de boot heeft geleverd heeft gekregen.

 

Art 4. Catering aan boord.

4.1. Indien van tevoren overlegd via de email kan er rekening worden gehouden met dieetwensen en allergieën. Hoewel we alle maatregelen zullen nemen aan alle allergieën te voldoen, kunnen we niet garanderen dat uw maaltijd 100% allergie vrij is. We zitten immers op een open boot in de natuur waar we kruisbesmetting kunnen rond waaien. Indien iemand in de groep is met ernstige allergieën raden wij aan altijd medicijnen mee te nemen aan boord. Voor allergene mag er mag eigen eten en drinken mee genomen worden aan boord.

4.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor allergische reacties.

4.3. De huurder wordt van tevoren gevraagd naar wensen, indien niet op tijd doorgegeven kan de verhuurder hier niet achteraf aansprakelijk voor worden gesteld.

 

Art 4. Huisdieren

4.1. Huisdieren zijn toegestaan, maar niet op de kussens. De boot moet haar vrij opgeleverd worden.

 

Art. 5 Borg boot met schipper

5.1. Verhuurder kan vragen naar een borg voor de gehuurde periode.

5.2. Uiterlijk op de aanvangsdatum van de huurperiode en voor afvaart dient de waarborgsom en de volledige huursom voldaan te zijn.

5.3. De borg geeft de verhuurder zekerheid dat hij aan het einde van de huur niet achterblijft met kosten van gemaakte schade.

5.4. Borg kan je verliezen bij het maken van schade aan boord en het interieur. De kosten van de schade worden bepaald door de schipper. 

 

Art. 6. Rechten en verplichtingen verhuurder 

6.1 De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig compleet met de in de overeenkomst genoemde extra’s in goede staat verkeerd en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.

6.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel, overlijden door het gebruik van de gehuurde goederen.

6.3 De verhuurder kan de huurder vanwege omstandigheden/ slechte weersomstandigheden en/of overmatig gebruik van alcohol of andere verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de haven of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.

 

Art. 7. Reserveringen, betalingen, annuleringen 

7.1 In geval van reservering mag de verhuurder een voorruitbetaling vragen. In geval de huurder de vooruitbetaling niet tijdig voldoet dan wel het gehuurde niet tijdig in ontvangst neemt. Kan hij aan zijn reservering geen rechten ontlenen.

7.2 Uiterlijk op de aanvangsdatum van de huurperiode en voor afvaart dient de waarborgsom en de volledige huursom voldaan te zijn. De waarborgsom wordt na afloop van de huurperiode onder aftrekt van hetgeen de huurder nog aan de verhuurder verschuldigd is aan de eerstgenoemde gerestitueerd.

7.3 Bij het niet op komen dagen krijgt de huurder alsnog een rekening van 100%. 

7.4 Indien een reservering ongedaan gemaakt wordt, dan wel gewijzigd wordt, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a) bij annulering meer dan 45 dagen voor de vaardag tijdstip 0%
b) bij annulering 45 - 30 dagen voor de vaardag - 10% van de reserveringssom.
c) bij annulering 30 - 10 dagen voor de vaardag  - 50% van de reserveringssom.
d) bij annulering 10 - 3 dagen voor de vaardag  -  70% van de reserveringssom.
bij annulering minder dan drie dagen voor de vaardag 100% van de reserveringssom.

7.5 (bij slecht weer)Huurder kan de tocht verplaatsen naar een andere datum. Evt. meer prijs wordt in rekening gebracht. De schipper bepaalt uiteindelijk of de tocht door kan gaan of niet. 

7.6 Geboekte arrangementen kunnen tot 3 dagen voor vertrek worden aangepast naar het aantal personen. Volledig annuleren niet mogelijk. 

7.7 Bij overmacht kan de verhuurder de tocht annuleren of verplaatsen naar een andere tijdstip. 

7.8 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. (uitsluitend per mail)
Annuleringskosten kunnen omgezet worden naar een tegoedbon. 

 

Art 8. Deelname is op eigen risico.

8.1 De huurder en alle opvarende geven toestemming voor het gebruik maken van gemaakte foto’s en/of op- namen van hem /of haar op facebook en Instagram. 

 

Art 9. Versiering op de boot

9.1. Huurders mogen de boot versieren bestaande uit:

- Alleen natuurlijke producten
- Ballonnen zijn verboden op onze boten i.v.m. de kans op het verlies in het water. 

 

 

Is er sprake van huur dan geldt dat alle toerekenbare schade aan het gehuurde geacht wordt voor rekening te zijn van de huurder (artikel 7:218 BW).

Verboden naaldhakken te dragen bord, kunststof